واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري (UNHCR)

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري (UNHCR)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو د ګډوالو اداره، یوه نړیواله اداره ده چې د ژوند ژغورلو، د حقونو د ساتلو او د کډوالو، په جبري توګه د بې ځایه شویو ټولنو او د بې کوره کسانو  لپاره د ښي راتلونکې د جوړولو  لپاره وقف شوې. مونږ د دې لپاره کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې هر څوک چې د تاوتریخوالي، عدلي تعقیب، جګړې یا په کور کې د ناورین څخه تښتیدلي، د پناه غوښتلو حق ولري. د ۱۹۵۰ کال راهیسې، مونږ په ډیرو قارو(وچو) کې له ډیرو بحرانونو سره مخامخ شوې یوو، او کډوالو، پناه غوښتونکو، داخلي بې ځایه شويو او بې کوره کسانو ته مو چا چې د مرستې لپاره نور هیڅوک نه درلودل، مهمې مرستې چمتو کړې. موږ د ژوند په ژغورلو کې مرسته کوو او د میلیونونو کسانو لپاره چې د کور پریښودو ته اړ شوي ښه راتلونکې جوړو

http://www.unhcr.org/ یا https://data2.unhcr.org/en/country/afg