واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

ارشیوفونه کټګوري: د ملګرو ملتونو څانګې

د خوړو او کرني اداره، FAO

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ټولو لپاره د خوړو د خوندیتوب تحقق د خوړو او کرني د ادارې د هڅو  په مرکز کې ځای لري – دا چې خلک د ښه کیفیت خوړو کافي اندازې ته لاسرسۍ لري  یقیني کوي څو فعاله او صحي ژوند پرمخ بوځي.

د خوړو او کرنې د ادارې  ماموریت د تغذیې د کچې لوړول، د کرهنیزو تولیداتو وده، د کلیوالو خلکو د ژوند ښه کول او د نړیوال اقتصاد  ودې سره مرسته ده.


د کار نړیوال سازمان ILO

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د کار نړیوال سازمان د ټولنیز عدالت او نړیوالو پیژندل شویو بشري او د کار د حقونو ودې ورکولو لپاره وقف شوی دی، او د دې بنسټیز مأموریت تعقيب چې ټولنیز عدالت د نړیوالې او تلپاتې سولې لپاره اړین دی. دا د ملګرو ملتونو یوازنۍ څو اړخیزه اداره ده، د کار نړیواله اداره  ، د دولتونو ، استخداموونکو، کارمندانو او د غړو هیوادونو ۱۸۷ استازي سره یوځای کوي چې د کار معیارونه جوړ کړي، پالیسۍ رامنځته کړي او د ټولو ښځو او نارینه وو لپاره داسي پروګرامونه را منځ ته کړي څو ښه کار ترویج کړي.

http://www.ilo.org/asia/countries/afghanistan/lang–en/index.htm

 

 


د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د مهاجرت نړیوال سازمان د ټولو د ګتې لپاره د مهاجرت د منظم او ښه مدیرت په برخه کې د ډاډ حاصلولو لپاره کار کوي، د مهاجرت د چارو په اړه نړیوالي همکاري ته وده ورکوي، د مهاجرت په  تړاو ستونزو ته عملي حل لارې پیدا کوي او اړو مهاجرینو ته د بشري مرستو د چمتو کولو په برخه کې مرسته کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په اوس شرایطو کې په هیواد کې د حکومت او بشري مرستو د شریکانو او همدارنګه د سیمه ایزو ټولنو سره په همکارۍ کې د بشري مرستو، د ټولنې د ثبات او د مهاجرت د مدیریت نوښتونه پلي کوي.

https://afghanistan.iom.int/


د بشري چارو د همغږئ اداره (OCHA)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د بشري مرستو د همغږي اداره د بشر پالنې د فعالانو د راغونډولو مسؤلیت لري تر څو د بیړنیو حالتونو په وړاندې د غبرګون څخه ډاډ حاصل کړي او د بحران په نتیجه کې متأثره شویو خلکو ته مرستې او خوندیتوب برابر کړی چې هغوي ورته اړتیا لري.  د بشر دوستانه چارو د همغږۍ اداره د اغیزمنو خلکو غږ اوچتوي ، بشري اصول او عمل څرګندوي او د بشر دوستانه اړتیاوو ، خطر او اغیزمنتوب د کچو د راکمولو په موخه حل لارې پرمخ بیايي.

د بشري مرستو د همغږۍ اداره یوه عملیاتي اداره  نه ده چې په مستقیم ډول د بشر دوستانه پروګرامونو په رسولو کې ښکیله وي بلکه د یوه صادق منځګړي، تسهیل کونکي، فکري رهبري کونکي او نړیوال مدافع  په حیث اضافه ارزښت لري ، او بشری سیسټم ته ملاتړ برابروي. د هغه د همغږۍ د مأموریت په بشپړولو کې، د بشري مرستو د همغږۍ اداره  د بشري، د بې طرفۍ، بې پرې توب او خپلواکۍ د بشر پالنې د اصولو لخوا رهبري کیږي

http://www.unocha.org/afghanistan


د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر (OHCHR)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر دنده لري څو ټول هغه حقونه چې د ټولو خلکو له خوا د ملګرو ملتونو په منشور او د نړیوالو بشري حقونو په قوانینو او تړونونو کې ځای شوي د هغو څخه برخمن کیدل ترویج او د هغو بشپړ تحقق خوندي کړي. په دې اختیاراتو کې د بشري حقونو د سرغړونو څخه مخنیوی، د ټولو بشري حقونو لپاره د درناوي ترویج، د بشري حقونو د ساتنې په موخه د نړیوالي همغږۍ وده، د ملګرو ملتونو په کچه د اړوندو فعالیتونو همغږي او د بشري حقونو په ډګر کې د ملګرو ملتونو د سیسټم ساده کول او پیاوړي کول شامل دی. د خپلو ورسپارل شویو مسؤلیتونو سربیره، دفتر د هغو هڅو رهبري کوي چې موخه يې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ټولو ترسره شویو کارونو په دننه کې د بشري حقونو د روش یو ځای کول دي

http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/AFIndex.aspx


په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (UNAMA)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

یوناما یو سیاسي ماموریت دی چې په افغانستان کې د ښه نیت چارې برابروي؛ د حکومت سره کار کوي او حکومت ته ملاتړ برابروي ؛ د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي؛ او په وسله واله شخړه کې د بشري حقونو وده او د ملکي کسانو خوندیتوب ارزوي، ښه حکومتولي ترویجوي او سیمه ییزه همکاري هڅوي

https://unama.unmissions.org/


د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام (UNDP)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د ملګرو ملتونو تر ټولو ستره اداره ده چې په پرمختیايي چارو کې بشپړ مهارت لري. د فقر په را کمولو او د دوامداره پرمختیایي اهدافو په اړه د تمرکز له لارې،  د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام اصلي دنده د مخ پر ودې هیوادونو سره د پایښت لرونکي بشري پراختیا لپاره د ملي پالیسیو د طرح او پلي کولو په برخه کې مرسته کول دي

http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home.html


د ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت ریاست (UNDS)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت ریاست دنده لري ( ST/SGB/2013/5 سره په سمون کې) چې د امنیت او خوندیتوب د خدمتونو لپاره چې په نیویارک کې موقعیت لري ، د مرکزي دفترونو څخه د لرې پرتو دفترونو، سیمه ییزو مأموریتونو او نړیوالو محکمو لپاره ټولیز تخنیکي نظارت، عملیاتي لارښود او ستراتیژیک مدیریت برابر کړي. دا د شخصی ساتنې لپاره د مخ پر زیاتیدونکي غوښتنې تفصیلات په سیستماتیک او همغږي ډول اداره کوي او د فزیکي امنیت د تدبیرونو د ارزونې او پلې کولو په اړه تخصصي مرسته برابروي

www.un.org/undss


د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام UNEP

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام دنده لري څو مشرتابه چمتو کړي او د هڅولو، اطلاع ورکولو له لارې د چاپیریال ساتنې لپاره شراکت تشویق کړي او د هیوادونو او خلکو د پیاوړي کولو له لارې د هغوي د ژوند کیفیت ښه کړي پرته له دې چې د راتلونکو نسلونو په ژوند باندې سازش او معامله وکړي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام په کار کې د نړیوالو، سیمه ییزو او ملي چاپیریالي حالتونو او چلند؛ د نړیوال او ملي چاپیریال د وسایلو پراختیا او د چاپیریال د ښه مدیریت لپاره د ادارو د پیاوړتیا ارزونه شامله ده. د ۲۰۰۲ کال راهیسې، د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام په افغانستان کې د پایښت لرونکي انکشاف لپاره د چاپیریالي بنسټونو په جوړولو کې فعال رول لوبولی دی

https://www.unenvironment.org


د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي، او فرهنګي سازمان (UNESCO)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د دې په خاطر چې د عدالت، د قانون د حاکمیت، د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو  لپاره نړیوال درناوی زیات شي کوم چې د ملګرو ملتونو د منشور لخوا د نسل، جنسیت، ژبې یا مذهب د توپیر پرته د نړۍ د خلکو له خوا تأیید شوي، د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان دنده لري څو د تعلیم، ساینس، فرهنګ او اطلاعاتو له لارې د هیوادونو په منځ کې د همکاري د ترویج په واسطه د سولې او امنیت سره مرسته وکړي

https://en.unesco.org/countries/afghanistan