واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

ارشیوفونه کټګوري: ښوونه او روزنه

ښوونه او روزنه

کټګوري:شپږ---- موخې,ښوونه او روزنه

ښوونې او روزنې ته په وروستي کلونو کې لاس رسی یو څه ښه شوی. پداسې حال کې چې په 2002 کال کې د لومړنیو ښوونځیو د زده کونکو شمیر له یو ملیون څخه یو څه زیات وو، په اوس کې دا شمیر له 9.6 میلیونو څخه زیات دی، نږدې 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له ښوونځي څخه پاتې دي. سربیره پردې، د راستنيدونکو ماشومانو ډیری برخه څوک چې  په ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ کلونو کې مخکې له دې نه چې هیواد ته ستانه شي په ایران او پاکستان کې متوسطه ښوونځیو ته تللي، د یو لړ بیلا بیلو خنډونو  سره، د بیلګې په توګه،

  وړاندې ولولئ